دانشجویان خیر دانشگاه اردکان بازارچه خیریه راه اندازی کردند
تاریخ : دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 11:40 | تعداد بازدید : 1296
دانشجویان خیر دانشگاه اردکان در قالب کانون «چتر مهربانی» اقدام به برپائی بازارچه خیریه نمودند.
عواید حاصل از این بازارچه خیریه که به مدت سه روز در دانشگاه اردکان برپاخواهد بود، صرف کمک به کودکان سرطانی بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد(محک) خواهد شد. مسئولین دانشگاه،جمعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان با حضور در محل برپائی بازارچه کمک های خود را اهدا نمودند.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035