اعضای سومین دوره شورای صنفی-رفاهی دانشجویی دانشگاه اردکان مشخص شدند
تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 ساعت 08:37 | تعداد بازدید : 2143
با برگزاری سومین دوره انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی دانشگاه اعضای جدید این شورا مشخص شدند.
دکتر عزیزیان معاونت امور دانشجویی دانشگاه در ساختمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، محل برگزاری این انتخابات حاضر شد و از روند برگزاری آن بازدید کرد. وی با بیان اهمیت شورای صنفی-رفاهی دانشجویی برخی از وظایف این شورا را به شرح زیر عنوان کرد:کمک به بهبود وضعیت امور صنفی و رفاهی دانشجویان-تقویت نقش و توسعه فعالیت دانشجویان در امور صنفی-انعکاس و پیگیری امور صنفی-رفاهی دانشجویان و نظارت بر امور محوله. در این انتخابات که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود، اعضای اصلی و علی البدل شورا به شرح زیر انتخاب شدند:
اعضاء اصلی: 1-سعید موسالو 2-سبحان رضایی 3-حمید رضا راکی
اعضای علی البدل:1-میلاد مهدی فر 2- محمد حسین زینلیآدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035