بازدید مدیریت امور فرهنگی دانشگاه از خوابگاه خواهران
تاریخ : سه شنبه 26 آبان 1394 ساعت 11:34 | تعداد بازدید : 2253
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به همراه کارشناس این مدیریت از یکی از خوابگاه های خواهران دانشگاه به صورت سرزده دیدن کرد.
در این بازدید با سرزدن به کلیه اتاق ها مسائل فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دانشجویان خوابگاهی نیز جمع بندی شد. تقویت اردوهای فرهنگی و پیگیری نهایی شدن مجوز کانونهای فرهنگی هنری از جمله مهمترین درخواست های دانشجویان بود که مدیر امور فرهنگی دانشگاه نیز قول پیگیری موارد مطرح شده را داد. خانم جماعتی همچنین از دانشجویان خواست با توجه به اینکه 14 کانون در زمینه های مختلف در دانشگاه شکل گرفته و بستر لازم برای فعالیت دانشجویان فراهم گردیده؛ در فعالیت های فوق برنامه مشارکت جدی تری داشته باشند. در این بازدید همچنین 3 اتاق به عنوان اتاق نمونه انتخاب گردید که دانشجویان ساکن آن مورد تقدیر قرار گرفتند.لازم به ذکر است بازدید فرهنگی از خوابگاه ها در طول ترم ادامه خواهد یافت.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035