فارغ التحصیلی اولین دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی و علوم باغبانی دانشگاه اردکان
تاریخ : یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 15:25 | تعداد بازدید : 2075
اولین دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه اردکان فارغ التحصیل شد.
 روز یکشنبه 26/7/1394 خانم فرنوش علی ساری، بعنوان اولین دانشجوی فارغ التحصیل در رشته بیابانزدایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان از پایان نامه خود تحت عنوان "تحلیل ژئومورفومتری نمونه­های تیپیک تپه­های ماسه­ای (مطالعه موردی: بارخان­های اطراف بافق )" دفاع کرد. در این جلسه ابتدا دکتر مهدی تازه، مدیر گروه بیابانزدایی و استاد راهنمای وی، با اشاره به اهمیت فرسایش بادی خصوصاً در نواحی ایران مرکزی، به لزوم استفاده از روش های نوین و مطالعات کمی و عددی در این زمینه پرداخت. این رساله با هدف مدل سازی ریاضی و هندسی تپه های بارخانی بعنوان یکی ار عناصر اصلی تپه های ماسه ای ایران انجام شده است. از این رساله تاکنون چهار مقاله با رویکرد علمی-پژوهشی و دو مقاله کنفرانسی استخراج شده است.
همچنین روز سه‌شنبه 28/7/1394 خانم زینب محاسدت اولین دانشجوی رشته علوم باغبانی بودند که از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولا بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ)" به راهنمایی خانم دکتر دهستانی و آقای دکتر کمالی دفاع نمود. اهمیت استفاده از کودهای بیولوژیک در تولید محصولات باغی و تاثیر و مزایای استفاده از این دسته کودها، مباحثی بودند که در این جلسه دفاع مطرح گردید.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035