کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اردکان آموزشهای پیشگیری از اعتیاد را فرا می گیرند
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394 ساعت 14:59 | تعداد بازدید : 1359
سرپرست مرکزبهداشت،درمان و مشاوره دانشگاه اردکان از اجرای طرح آشنایی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اردکان با آموزشهای پیشگیری از اعتیاد خبر داد.
به گفته خانم دکتر چوب فروش زاده این دوره ها هم اکنون در قالب کارگاه های یک روز  فعال گردیده و با برنامه ریزی های صورت گرفته هر هفته یک گروه آموزشی در کارگاه «پیشگیری از اعتیاد» شرکت خواهند کرد.در این کارگاه ها که با همکاری اورژانس اجتماعی برگزار می گردد دانشجویان جدیدالورود با مواد مخدر سنتی و صنعتی آشنا شده و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن در اجتماع را فرا می گیرند.سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه همچنین با بیان ضرورت شرکت کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی95-94 دانشگاه اردکان در این دوره ها افزود: برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره گواهی صادر خواهد شد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035