قابل توجه دانشجویان-استخر ویژه دانشجویان
تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 ساعت 13:00 | تعداد بازدید : 1648
قابل توجه دانشجویان-استخر ویژه دانشجویان
استخر ویژه دانشجویان دانشگاه اردکان
زمان:
پسران:شنبه، سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه
ساعت17 إلی18 و 21/30 إلی22/30
دختران:یکشنبه و چهارشنبه
ساعت:15/30 إلی 16/30و 17إلی18
جمعه :10/30 إلی12ظهر
مکان:استخر طراوت(میدان بسیج)

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035