قابل توجه دانشجویان-اعلام سابقه ورزشی
تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 ساعت 12:50 | تعداد بازدید : 1187
دانشجویانی که سابقه حضور در هر رشته ورزشی در هر سطح و مقطعی دارند به رئیس تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه(استاد سالاری) مراجعه نمایند.
تلفن مرکز تربیت بدنی7243027
امور تربیت بدنی و فوق برنامه

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035