قابل دانشجویان متأهل(اطلاعیه نهاد)
تاریخ : یکشنبه 12 مهر 1394 ساعت 13:29 | تعداد بازدید : 1396
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که از تاریخ 93/7/1 الی 94/7/1 ازدواج نموده اند می رساند جهت ثبت نام اعزام مشهد مقدس تا پایان مهرماه جاری به سایت نهاد مقام معظم رهبری به آدرسwww.nahad.irمراجعه نمایند.
امور فرهنگی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035