قابل توجه کلیه دانشجویان(اطلاعیه وام دانشجویی)
تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 ساعت 14:50 | تعداد بازدید : 1520
دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 7/7/94 لغایت 13/7/94 جهت دریافت فرم تقاضای وام به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.
امور دانشجویی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035