ساعت شروع کلاسها در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
تاریخ : شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 13:43 | تعداد بازدید : 2028
ساعت شروع کلاسهای عصر در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 تا تاریخ 30/6/1394 ساعت 30/13، 30/15 و 30/17 بوده و از تاریخ 31/6/1394 تا پایان ترم طبق برنامه گلستان ساعت 13، 15 و 17 می‌باشد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035