مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان کارشناسی و کاردانی ورودی سال 1394
تاریخ : یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 15:28 | تعداد بازدید : 3867
هريك از پذيرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي ) مي‌بايست بر حسب مورد، مدارك لازم را براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

1- اصل شناسنامه
2- دو نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه
3- اصل کارت ملی
4- دو نسخه تصویر از پشت و روی کارت ملی
5- 6‌  قطعه ‌عكس‌تمام ‌رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سالجاري
6-  رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی)
7- اصل دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) (اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ...)
8- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

 
9- شهریه پذیرفته شدگان نوبت دوم برای دانشجویان کاردانی علی‌الحساب5/000/000 ریال، کارشناسی رشته علوم انسانی علی‌الحساب 6/000/000 ریال و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی و فنی و مهندسی علی‌الحساب 7/000/000 ریال می‌باشد.
10- مبلغ 250/000 ریال جهت هزینه بیمه حوادث، کارت چند منظوره دانشجویی و شارژ اولیه تغذیه (کلیه پذیرفته‌شدگان)
11ـ مدارک تحصیلی مطابق جدول زیر:
رديف پذيرفته شدگان مدارك لازم محل تاييد كننده
1-1 نظام‌ قديم ‌آموزش ‌متوسطه اصل‌ يا گواهي ‌مدرك تحصيلي: دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان مهر وامضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
1-2 گواهي ‌تحصيلي ‌سال ‌ما قبل و 2 سال‌ ما قبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل تحصيل مهر و امضاء‌ مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان‌ سال ‌ما قبل ‌و2 سال قبل از ديپلم
1-3 اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با امضا و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش رشته‌های تحصیلی گزینش صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی)
2-1 نظام ‌جديد آموزش  ‌متوسطه اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي مهر و امضاء مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي
2-2 اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه ‌‌نظام ‌جديد مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان ‌محل اخذمدرك
2-3 اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل‌ ديپلم‌ مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌ محل اخذمدرك
2-4 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌ فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك ‌از سال‌هاي 1384 به بعد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش
3 مدرك‌ معادل ‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌ و انصرافي اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره‌ي معادل درخصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل مي‌باشد. ضمنا قبولي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.
4 دارندگان ‌مدرك كارداني دانشگاهها‌ و موسسات ‌آموزش‌ عالي اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) تاريخ‌ اخذمدرك ‌كارداني حداكثر تا تاريخ94/6/31
5 دارندگان مدرک کاردانی آموزشی پزشکی پایان طرح نیروی انسانی تا تاریخ 94/6/31 و یا 94/11/30
6 دارندگان مدرك  كارداني پيوسته اصل ‌ويا گواهي ‌مدرك‌ كارداني ‌پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا 94/6/31
7 اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوم می‌بایست با سه سال ذکر شده در لیست یکسان باشد
8 كارمندان دولت اصل‌ حكم‌ مرخصي ‌سالانه‌ يا موافقت‌ رسمي ‌و بدون‌ قيد و شرط سازمان متبوع (نمونه فرم شماره 14)
9 فرزندان کارمندان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات تابعه گواهی اشتغال به کار برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین و بازنشستگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات تابعه تخفیف 50 درصد به استناد تصویب نامه شماره 22693 ت 19834 هـ مورخ 1377/5/19 هیات وزیران در یکی از رشته‌های تحصیلی دوره شبانه (مقاطع کاردانی و کارشناسی)
10 كاركنان ‌رسمی وزارت‌ علوم، تحقيقات و فنآوري و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته، ‌ پذيرفته شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌‌ نوبت ‌دوم (شبانه) اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثرسن‌، ‌35 سال‌‌ تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسري بوده است در غير اين صورت قبولي آنان لغو مي‌شود.
11 آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي‌، ‌آزمايشي‌ وپيماني) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌ براي پذيرفته شدگان در رشته راهنمايي و مشاوره معرفي‌نامه‌ رسمي‌ از وزارت ‌آموزش ‌و پرورش ‌(فرم سهميه آموزگاران- شماره3) با امضا و مهر رییس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط در ذیل ستون موارد در لیست  کد به کد ارسالی عدد 1 درج گردیده است و کد ارگان آنان در لیست ارسالی عدد 30 می‌باشد.
 
                                                                                                        مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035