گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نام و نام خانوادگی:مجید مروتی شریف آباد
رشته تحصیلی:علوم آناتومی دامپزشکی
مرتبه:استادیار
mmorovati@ardakan.ac.ir
تلفن:32240916-035
***

 
اهداف:
1-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران
2-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت فرهنگی و رفاهی آنان
3-زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنها
دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل:
1-فرزند(شهید، جاویدالأثر، آزاده، جانباز 50 درصد و بالاتر)
2-همسر(شهید، جاویدالأثر، آزاده، جانباز 50 درصد و بالاتر)
3-جانبازان 70 درصد به بالا
                         *****
4-جانبازان 25 درصد و بالاتر
5-آزادگان(با حداقل 6ماه سابقه اسارت)
6-جانبازان با حداقل 15 درصد جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
7-رزمندگان با حداقل سابقه حضور داوطلبانه 6 ماه متوالی و یا 9ماه متناوب در جبهه
ارکان و تشکیلات
1-رئیس دانشگاه(رئیس ستاد)
2-مدیر /رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه(دبیر ستاد)
3-معاون آموزشی
4-معاون دانشجویی –فرهنگی
5-مدیرکل امور آموزشی دانشگاه
6-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
7-معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
8-رئیس اداره آموزش/ آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
9-یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
10-دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
باسمه تعالی
قابل توجه کلیه اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
لطفاً جهت تکمیل کاربرگ مشخصات خود به سایت:
http://isar.msrt.gov.ir/isargaran
مراجعه و اطلاعات لازم را کامل و ارسال نمایند.
 
ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035