دبیر خانه هیأت اجرایی جذب

قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان جذب اعضا هیات علمی
پاسخگویی تلفنی به متقاضیان جذب
روزهای دوشنبه و چهارشنبه
ساعت :13:30 الی 15
035-32240926

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035