کانونهای فرهنگی هنری

1-کانون تئاتر و شعر
2-کانون رسانه و تبلیغات
3-کانون قرآن و مهدویت
4-کانون هلال احمر
5-کانون خیریه چتر مهربانی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035