کارشناس امور فرهنگی


نام و نام خانوادگی: محمد دهستانی اردکانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 32240918-035
نمابر: 32240918-035
آدرس: اردکان-بلوار آیت الله خاتمی(ره)- دانشگاه اردکان-ساختمان سازمان مرکزی-طبقه سوم
 
         

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035