کارشناس امور فرهنگی


نام و نام خانوادگی: محمد دهستانی اردکانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 32240918-035
نمابر: 32240918-035

 
***
 


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035