نشریات دانشگاهی

دانشجویان و دانشگاهیان عزیز
سلام
برای نهادينه شدن فضاي آزادانديشي، نقد و گفت‌و‌گوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان، همچنين ايجاد فرصت‌هاي فراگيري مهارت هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، شوارای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نامه جلسه 540 مورخ 26/3/83 تحت عنوان "ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي" ارائه نموده و دستورالعمل اجرايي اين ضوابط نیز مصوب شده است. در ادامه این دو تصویب نامه بهمراه فرمهای لازم برای بهره برداری شما گرامیان ارائه می گردد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035