مرکز بهداشت،درمان و مشاوره

نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی اردکانی                                                          
رشته تحصیلی: مشاوره
مرتبه علمی: مربی


  ahmadi@ardakan.ac.ir :ایمیل
تلفن: 7248361-0352
نمابر: 7248361-0352

برنامه زمان بندی خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

***
اهداف اختصاصی مرکز مشاوره دانشجوئی عبارتند از :

 1. ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آن .
 2. راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود
 3. راهنمایی دانشجویان در تصمصم گیری آگاهانه ، عاقلانه و انتخاب احسن
 4. راهنمایی دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج
 5. کمک به دانشجویان به منظور افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
 6.  پیشگیری از بروز و شیوع مسایل و مشکلات عاطفی ، رفتاری و توسعه بهداشت روانی در بین دانشجویان
 7. ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا روابط میان فردی سالم بین دانشجویان .
شرح وظایف و نیروی انساني دفاتر مشاورة دانشجويي:
 1.  نظارت و ارزيابي كار مشاوران و كارشناسان مركز.
 2. شركت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت.
 3. تشكيل جلسات با مشاورين و ساير اعضاي دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر.
 4. ارتباط مداوم و مستمر با بخشهاي مختلف دانشگاه به منظور ارائه پيشنهادات كارشناسي جهت كمك به رفع مشكلات دانشجويان و مراكز خارج از دانشگاه كه به نحوي با دفتر مشاوره سنخيت كاري دارند.
 5.  برنامه‌ريزي و كوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاهها و دانشكده‌ها.
 6. پيشنهاد بودجه سالانه مركز به منظور درنظر گرفتن آن در بودجه عمومي دانشگاه و نظارت بر هزينه‌هاي مركز.
 7. مصاحبة علمي ، تخصصي و حرفه‌اي مشاوران قبل از دعوت به كار آنها و تأييد صلاحيت علمي ، تخصصي و حرفه‌اي آنان.
 8. نظارت مستمر و مداوم بر نحوة فعاليت مشاوران ، مددكاران و روان‌پزشكان.
 9.  ارزيابي رضايت مراجعان از عملكرد مشاوران
 10. بررسي و كنترل گزارش كار مشاوران ، روان‌شناسان ، مددكاران و روان‌پزشكان مركز به صورت ماهانه
 11. نظارت و پيگيري اجرايي مصوبات ، بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌ها.
 12. ارزشيابي عملكرد مشاوران و ساير شاغلين در دفتر مشاوره.
 
 
عملکرد مرکز مشاوره در سال گذشته:
مرکز مشاوره دانشجویی در ترم گذشته به صورت رسمی فعالیت خود را با مدیریت خانم عذرا محمدپناه اردکان عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان، شروع کرده و خدمات خود را در طول هفته و با همکاری مشاورین محترم بصورت رایگان به دانشجویان ارائه داده است.
 
مشاورین محترم این مرکز:
عذرا محمدپناه – راضیه جماعتی- نسرین فاطمی- زهرا احمدی- حمیدرضا آریانپور- یاسر رضاپور- مهدی قانعی- دکتر نوری (روانپزشک)
***
مطالب علمی
تمرکز
سوء استفاده عاطفی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035