ادارات

اداره نظارت بر طرح های عمرانی:                                                                               
نام و نام خانوادگی: سید امیر بنی‌مهد                                                                                  
مرتبه علمی: استادیار                                                                                                                                                                        
گروه: مهندسی عمران
تلفن:32240925
Email: banimahd@ardakan.ac.ir


......................................
اداره رفاهی:
نام و نام خانوادگی: مجید مروتی شریف‌آباد 
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی:علوم آناتومی دامپزشکی
ایمیل: mmorovati@ardakan.ac.ir
....................................
مدیریت امور اداری :

نام و نام خانوادگی:رضا پوردهقان
Email:r.purdehghan@ardakan.ac.ir
تلفن:32240924

......................................
سرپرست امور مالی:
نام و نام خانوادگی:علی کمالی
تلفن:32240919

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035