مدیریت امور پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی: بهزاد کفاش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی
گروه: علوم مهندسی
Email: bkafash@ardakan.ac.ir                                                       


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035