گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی:روح الله فضلی احمدآبادی                                                            

رشته تحصیلی:مهندسی برق-مخابرات
مرتبه:استادیار
rofazli@ardakan.ac.ir
تلفن:32240923-035
ایمیل:rofazli@ardakan.ac.ir

***

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035