مدیریت امور دانشجویی


نام و نام خانوادگی: محسن شفیعی سیف‌آبادی
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  shafiee@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248171-035
نمابر: 32248384-035

 
***
 

 


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035