شرح وظایف

 •          برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشي کوتاه مدت حضوري و/یامجازی تخصصي براي اساتید، مديران، كارشناسان و کارمندان سازمانهاي دولتي و غير دولتي براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ایی
 •          ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نيازهاي جامعه.
 •          برگزاری دوره های آموزشي کوتاه مدت عمومي و تخصصي براي اتباع خارجي مقيم جمهوري اسلامي در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و/ یا مجازی.
 •          برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 •          ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 •          برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و با مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي.
 •          برگزاری دوره هاي آموزشی آزاد پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز.
 •          جلب همکاری اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي لازم.
 •          انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري برای برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد.
 •          انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب.
 •          تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده.
 •          تهیه و اجرای فرایند های لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد، تک درس های مجازی.
 •          برنامه ريزي و اجراي فرايند پذيرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی.
 •          برگزاري جلسات آموزشی-تمرینی و توجیهی لازم در آموزشهای مجازی برای اساتید و دانشجویان.
 •          نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 •          ايجاد و/یا پیگیری بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي.
 •          كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس.
 •          بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز.
 •          تهيه و اعطاي گواهي/ مدرک پايان دوره های آزاد/ مجازی.
 •          بررسی‌های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035