چشم انداز

این مرکز در نظر دارد تا در آینده‌ با ایجاد زمینه توانمند‌سازی جامعه و افزایش شایستگی‌های آنان و با تکیه بر روش‌های نوین آموزشی و پژوهشی به یک مرکز آموزشی و پیشرو در کشور تبدیل شود. این مرکز در پی ایجاد و افزایش قدرت تطابق افراد با تغییرات سریع زندگی در دنیای کار، در قرن 21 می باشد، و این‌کار را با تکیه بر تلاش‌های خلاق و بکارگیری پژوهش‌ها،روش‌ها و ابزار‌های نوین آموزشی، برای توسعه طیف متنوعی از مهارت‌ها و شایستگی‌هایی عمومی، ابزاری، فنی، سیستمیک و بین‌فردی که در حقیقت دارایی‌های افراد هستند، انجام خواهد شد تا هیجان کشف را مشتعل، تشنگی برای یادگیری مادام العمر را ایجاد، و در رسیدن به تعالی و برتری همراهیتان نماید.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035