مدیریت

نام ونام خانوادگی:غلامحسین پورقنبری مروست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت و بیماری های طیور
گروه: علوم درمانگاهی
Email:hpourghanbari@ardakan.ac.ir

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035