مهمان شدن در دانشگاه دیگر؟

مهمانی به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو به صورت موقت است که حداکثر در چهار نیم‌سال می‌تواند به انجام رسد. شرط مهمانی، گذراندن یک نیم‌سال با معدل ۱۳ و یا بالاتر در دانشگاه اردکان می‌باشد. درخواست مهمانی را دانشجو از اولین اردیبهشت پس از قبولی در دانشگاه اردکان می‌تواند در سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نماید. این درخواست می‌تواند برای دو نیم‌سال پی در پی ثبت شود. دانشجوی مهمان موظف است در هر نیم‌سال فرمی شامل موافقت دانشگاه مبدا برای اخذ دروس مشخص در آن نیم‌سال را به اداره خدمات آموزشی دانشگاه مقصد ارائه نماید. پس از چهار نیم‌سال مهمانی، دانشجو باید در صورت درخواست خود و اخذ موافقت دانشگاه مقصد به آن دانشگاه انتقال یافته و یا مهمان دائم در دانشگاه مقصد شود. دانشجوی مهمان دائم اگرچه باقی‌مانده دروس خود را مطابق سرفصل دانشگاه مقصد می‌گذراند ولی مدرک تحصیلی وی توسط دانشگاه مبدا (دانشگاه اردکان) صادر خواهد شد. سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم در آدرس mad.msrt.gov.ir قابل دسترسی می‌باشد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035